Vergoeding Mindful Run

Hoe bescheiden de kosten op zich al zijn, je hoeft Mindful Run niet per se zelf te betalen.

Voordeel 1: zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid vergoedt! Staat je aanvullende verzekering erbij?


Voordeel 2: als aftrekbare particuliere (studie)kosten bij je belastingaangifte

Voordeel 3: probeer de volgende instanties:

a) Werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met je leidinggevende of de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

b) Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  —  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kun je als zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

c) Via PGB of het UWV — Leef je nu met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Reken maar dat Mindful Run iets heel goeds doet met positieve houding, grenzen bewaken en zelfs communicatie: zeer nuttig ook privé en in het werk.

Welkom!

Hier op de homepage zie je wat je allemaal kunt boeken.